qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۵۴* خدایی که در آسمان است، در زمین هم هست و خدایی می‌کند. توجه کنید، حتی یک مورچه را ببینید، تدبیر خدا برای این مورچه غیر از مورچه‌های دیگر است.