qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۵۷* مطمئن باشید ساده به کسی چیزی نمی‌دهند! در امتحان‌ها هست که ما به چیزهای گرانبها می‌رسیم.
امتحان ابراهیم به اسماعیل می‌شود. شوخی نیست! فرزند سیزده یا چهارده ساله‌اش را باید بخواباند و با چاقو سرش را ببرد. قدری به این قضیه فکر کنید، تا کمی به خودتان بیایید که مگر در حال پس دادن چه امتحانی هستید که این‌همه جزع و فزع دارید.