qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۶۵* از سال ۳۲۹ که حضرت غیبت طولانی پیدا کردند، هدایتی جدید در میدان است. با اندک چیزی خدا از این قوم راضی می‌شود و با اندک ندامت، شقاوت را برمی‌دارد. لذا می‌بینیم با وجود فساد زیاد، هدایت هم زیاد است.