qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

۷۶۶* در زمان غیبت زمینه و بستر هدایت را خیلی خوب فراهم می‌کنند. نحوه هدایت عوض شده، چون امام غایب است و افراد بیشتر از درون هدایت می‌شوند تا از بیرون.
این صفت غیب است و انسان از جایی که احتمال نمی‌دهد هدایت می‌شود.