qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

۷۶۸* حضرت «بغتة»، (یک دفعه) می‌آید .
ببینید بحث زمانی و این حرف‌ها را کنار بگذارید.
اینقدر این قضیه «بغتة» عجیب شده است یعنی کأنه ادم می‌فهمد واقعاً این اتفاق می‌خواهد بیفتد. اینقدر اسباب فراهم است. باز هم نمی‌شود زمان معین کرد.