qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۷۵* همین که حضرت بین ما هستند، اثرش را می‌گذارد. چیزی که در زمان غیبت از ما خواستند، این است که بدانیم امام زمانمان زنده است.