qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۸۹* اینکه یک فردی به یک فرد خاصی تبدیل می‌شود و یا به یک امر خاصی می‌رسد، جزء برنامه نیست. این استثنا برای این فرد است، حالا این استثنا با چه چیزی به این فرد می‌رسد؟ با خواندن زیارت عاشورا، با اطعام دادن، با رسیدگی کردن به مردم.