qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۷۹۱* از امام صادق-علیه السلام- پرسیدند: شما را چگونه زیارت کنیم ؟
فرمودند : هر جور که می‌توانید و زیارت آمدید، همانطور زیارت کنید. یک نفر از شما می‌تواند آرام بیاید، یک نفر می‌تواند با خضوع بیاید، یک نفر می‌تواند بایستد و زیارت جامعه بخواند و یکی هم مثل شما می‌تواند سریع بیاید زیارت کند و برگردد.