qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۰۱* کسی که امام حسین را دوست دارد، زبانش به دروغ و غیبت نمی‌چرخد؛ مگر اینکه توبه و شیطان را از وجود خودش بیرون کند.