qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۰۹* خدا ارحم الراحمین است و دوست ندارد ببیند بنده‌ای لغزیده و رفته است؛ می‎خواهد لطف کند و برای آن بنده زمینه‌ای ایجاد کند. می‌خواهد برای او خیر فراهم کند و خدایی خودش را به نمایش بگذارد. لازم است از طرف بنده هم چیزی نشان داده شود، تا زمینه فراهم شود.