qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

۸۴۵* شیعه مداری و مومن مداری همیشه در رأس کارهایتان باشد. وقتی می‌بینی با مومن سروکار داری، بترس از اینکه به او ظلم کنی، یا تحقیرش کنی، یا با او تند صحبت کنی؛ که در اینصورت با حضرت طرف هستی.