qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۵۷*ما در امورمان با تدبیر، فکر‌ و محاسبه سود و ضرر وارد کار می‌شویم؛ اما چاشنی این است که خدایا کار مرا به نتیجه برسان (اللهم سلّم و تمّم). اگر توکل در زندگی مومن پررنگ شود در بسیاری از موارد، ضعفِ عقل را جبران می‌کند. یعنی در خیلی جاها اگر عقل به نتیجه نرسید، توکل جای آن را پُر می‌کند.