qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۶۵* اگر انسان بخواهد کار کند نیازمند بودجه نیست. شما اگر بخواهید، می‌توانید در مسجدی خدمت صادقانه انجام دهید. مثلا بعد از نماز با پیش‌نماز هماهنگ کنید و از مردم با چایی پذیرایی کنید، یا چند بچه را جمع کنید و برایشان برنامه‌ی مذهبی اجرا کنید و حدیث و روایت بخوانید. اگر واقعا ادعا داری و راست می‌گویی! چند حدیث روی برگه بنویس و در یک یا چند مسجد نصب کن. عزیزان! اسلام همین گونه پیشرفت کرده است.