qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۸۸۱* بغض ما کم شده است، می‌خواهید بفهمید حرف من چه‌قدر درست است؟! اگر دیدید در جامعه، گناه شیعه زیاد شده، معلوم می‌شود بغضشان کم است؛ قضیه همین است وهیچ چیز دیگر نیست.
یعنی اگر تبری از آن نجاست را در وجودشان نپذیرند این ذره ذره‌ها را اصلا نمی‌پذیرند.