qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۹۰۹* اینطور تمرین توکل را شروع کنید، همین چای را با توکل دم کنید. شما می‌دانی که قدرت داری چای دم می‌کنی و توکل هم نمی‌خواهد ولی در همین کار هم توکل کن. عمامه‌ات را با توکل ببند. با این تمرین‌ها یک قوه‌ای در وجودت زنده می‌شود. خانم غذا را با توکل بپز، با توکل خانه‌ات را اداره کن، با توکل به خدا طلبگی کن. ببین این چیزهای کوچکی است و این کسی که متوکل شده اگر این‌ها در وجودش ایجاد شد آثار توکل به زودی حاصل می‌شود و خدا هم بخیل نیست.