qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۹۱۱* با توکل به خدا، یقین واقعی در وجود آدم قرار می‌گیرد و هیچ کاری را تعطیل نمی‌کند. کارش را انجام می‌دهد و اصلا هیچ احتمالی به ذهن نمی‌آورد.
این توکل مومن است نه غیر مومن، و غیر مومن به جهت یک چیز کوچکی از همه چیز دست برمی‌دارد.
الان خیلی‌ها دکتر نمی‌روند و می‌گویند من می‌ترسم. اگر سرطان هم باشد آزمایش نمی‌دهند، چرا؟ چون می‌ترسد وقتی آزمایش داد به او بگویند سرطان داری.
ولی اگر با توکل رفت، می‌بیند که بر عکس است و چیزی نبوده؛ تازه اگر هم چیزی بوده قابل کنترل است.
بعد شروع به راز و نیاز می‌کند؛ الان شما باید بیشتر راز و نیاز کنی. اگر این کار را نکنی، بلا بالای سر شماست اگر بیاید دیگر فایده‌ای ندارد پس الان با توکل دنبالش برو.