qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۹۵۶* تولای ما به این دلیل خراب می‌شود که ما دروغ می‌گوییم و تبرای به این دلیل خراب می‌شود که ما از راست دست برمی‌داریم. پس وقتی تولای ما درست شد، نماز شب‌خوان می‌شویم و تبرایمان میزان شده و جهاد با نفسمان درست می‌شود.