qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۹۸۰* اگر شما دیدید نماز اول وقت نمی‌خوانید، چون در عقیده مشکل دارید. عقیده که درست باشد، نمی‌گذارد آدم نماز اول وقت نخواند. عقیده، آدم را به نماز اول وقت می‌کشاند. عقیده، باعث می‌شود موقعی که آدم مستطیع شد به حج برود. عقیده، آدم را وادار می‌کند که خمسش را بدهد.