qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۹۸۱* اگر پشت سر مردم غیبت می‌شود، به‌خاطر ضعف ایمان است. تهمت زدن به‌خاطر ضعف عقیده است. پس ببینید عقیده را باید درست کرد. ما باید نیرویمان را روی عقیده بگذاریم. اعمال را خدای متعال کمک می‌کند و تخفیف داده است. اصلاً اعمال خود به خود با عقیده درست می‌شود.