qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۰۱۱* پس راه برقراری ارتباط این است که در همه زندگی توجهم به این باشد که برای نوکری حضرت زحمت بکشم؛ و هر چه مانع این ارتباط است را حذف کنم؛ و یقین بدانم رابطه‌ی با حضرت محکمترین رابطه است. که ان‌شاءالله با نوشتن عریضه، با خواندن نماز امام زمان و … این رابطه روز به روز قوی تر بشود.