qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۰۳۶* در وجود ما یک دستگاهی، به نام دستگاه قبول امامت وجود دارد. وقتی موتور ولایت در وجود فرد کار بکند، تمام مراحل رشد را طی می کند؛ شیطان می‌خواهد این موتور را از کار بیندازد.