qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۰۷۷* می‌خواهم یک حرف خیلی مهم به شما انتقال بدهم؛ اگر این حرف را شما درست بگیری، معنای دقیق ولایت در وجودت می‌رود.
شما، پدر و مادرت را در نظر بگیر! فرق پدر شما در خانه با دیگران چیست؟ اگر پدر شما در این جلسه بیاید، جلسه هم جا نداشته باشد؛ همین جوری راه می‌رود شما یک دفعه می‌بینی که پدرت آمده، بقیه هم کاری به ایشان ندارند ولی پدر شماست! این پدر بودن با شما چه کار می‌کند؟ وجودت را به‌هم‌می‌ریزد و این به دلیل ارتباط ولایی است.
دقت کنید! ببینید در تشیع چه خبر است! پدر، ولایت دارد. الله اکبر! پدر ولایت دارد یعنی چه؟ یعنی اگر کسی ندانسته با پدرش مخالفت کند، عاق می‌شود.
عاق شدن یعنی چه؟ یعنی ولایت قیچی می‌شود.
ولایت قیچی شد یعنی چه؟ یعنی اگر ولایتش با پدرش قطع شد ولایتش با خدا قطع می‌شود و تمام.