qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۰۸۶* فرشتگان برای این فرشته‌اند که تولی و تبری آن‌ها درست است. اگر کسی می‌خواهد فرشته‌ها به کمک او بیایند، باید این دو اصل را در وجود خودش درست کند.