qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۱۱۹* خدا شیطان را اینجور قرار داده: اگر کسی واقعا یک بار با شیطان مخالفت کند، از این فرد قهر می‌کند و می‌رود.