qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۱۶۰* حضرت فرمود: ابراهیم حنیف را حنیف نامیدند چون شاربش(سبیل) را کوتاه می‌کرد.
من خیلی از آقایان را می‌بینم که شارب‌شان را نمی‌زنند. آن‌ها نمی‌دانند که به‌خاطر این، چه چیزی از ایشان کم می‌شود. ناخن‌هایشان را نمی‌گیرند و نمی‌دانند چه کاستی پیدا می‌کنند.