qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۱۶۶* اگر جوهره و حقیقت امامت در وجود ما شکل بگیرد، درک صحیح از حقایق بی‌کم و کاست در وجود ما ایجاد می‌شود. مهم است امری در وجود انسان شکل بگیرد که بتواند حقایق را بفهمد.
مثلا ساعت، زمان را نشان می دهد؛ طی مسافت هم نشانگر زمان است. اما ساعت خیلی دقیق‌تر است و لذا روی ثانیه‌اش حساب است.