qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

پخش زنده

۱۱۶۷* علمِ امام به تناسب ظرفیت ما به وجود ما منتقل می‌شود. علم، پیش فرد حاضر می‌شود و فرد، حقایق را می‌فهمد و نیازی به دست و پا زدن و درس خواندن ندارد. لذا سراغ زوائد نمی‌رود و دوست را از دشمن می‌شناسد؛ این گستره از جانب امام است.