qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۱۶۸* وقتی نور امام در چشم بیاید، مومن را از غیر مومن، سید را از غیر سید، نماز شب خوان را از غیر آن، مومن را از منافق، می شناسد. این سهم ما از نور امام است.