qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۱۷۸* در روایت هست که شما دعا کنید و یقین کنید که رزقتان پشت در است.
غیر از این نیست! قبول کن که پشت در است.
ولی اینکه بگویی مال من است، الان باید به من برسد، این نیست.