qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۱۸۰* اگر هم ثروت داری باز هم باید از خدا گدایی کنی. خدا می‌گوید حالا که پولدار شدی، اطعام بده. این‌ اطعام را بده، منتظر باش برکات هم نازل می‌شود.