qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۲۱۰* ما خودمان زندگی‌مان را می‌خواهیم اداره کنیم و با سوزن چاه می‌کنیم. اما اگر کار را به خدا سپردیم و ابزاری که خدا از ما می‌خواهد را فراهم کردیم، خداوند هم زندگی و خانواده‌ی ما را اداره و رزقمان را درست می‌کند.