qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۲۱۶* دین دارای دو بُعد است، یک بعد آن اسلام و بعد مهم آن ایمان است. ایمان یک کار‌کردی دارد که خیلی دارای اهمیت است؛ یعنی فرد وقتی پذیرفت که ایمان را در وجود خودش شکل بدهد یک قدرت خدایی در وجود او شکل می‌گیرد، کامل می‌شود و جهت را هم می‌فهمد.