qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۲۵۰* خیال ما باید در بدترین حالت که معصیت، بلا و یا فشار زندگی هست راحت باشد، چون ما نور امامت و ولایت ‌را پذیرفته‌ایم و فیض از آن ناحیه هست و در حال انجام کارهاست.