qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۲۸۶* ارزش هیچ عملی به ارزش مؤمن بودن و ایمان شما نمی‌رسد. ارزش ایمان از همه چیز بالاتر است، پس شما باید ایمانتان را که در وجود شماست مهم بشمارید.
اگر ایمان نباشد خداوند‌ هیچ عملی را از شما قبول نمی‌کند.