qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۲۰* بعضی‌ از افراد می‌گویند چرا ما در دین هستیم و این‌قدر تلاش می‌کنیم، نمی‌توانیم قدم از قدم بر‌داریم؟ چون هنوز وارد دایره‌ی فقه نشدید، هنوز بر اساس حلال‌ و حرام زندگی نکردید.
بعد می‌گویند این‌طور نیست که شما فکر می‌کنید و این کارِ طلبه‌هاست! این غلط‌ترین حرف است، همه طلبه هستند، همه در حوزه هستند.