qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۲۷* در هر مقام و منصبی که هستید باید به اندازه‌ی خودتان فقیه هم باشید؛ در یاد گرفتن مسائلی که مربوط به شما می‌شود حریص باشید. خدا واجب و حرام، مستحب و مکروه را قرار داد تا راه فقه درست شود و اگر راه نباشد شما به منزل نمی‌رسید پس مسیر فقه ‌را باید رفت.