qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۲۹* اگر عمل شما صالح، برای خدا، با نیّت درست و با سنّت تطابق داشته باشد، در آن عمل برای شما رشد است. شما یک مشت ریگ را داخل باغچه بریزید و هر روز هم به آن آب و کود بدهید، آیا چیزی بیرون می‌آید؟! ولی اگر یک قاشق بذر ریحان بپاشید و به آن آب هم بدهید رشد می‌کند و  بیرون می‌آید.