qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۳۵* شما وقتی نعمت‌ها را دیدید و یاد کردید، حظّ می‌برید، زنده می‌شوید و نشاط پیدا می‌کنید و بعد می‌گویید خدایی که این همه نعمت به ما داده‌است، باز هم نعمت می‌دهد.