qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۵۱* نگذارید شیطان با یک امر فرعی شما را بازی دهد؛ امر اصلی نزد شماست و مجّانی همه چیز را به شما داده‌اند.