qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۵۳* آن چیزی که خداوند به آن راضی است، مهم است. خدا به یک ولی‌فقیه، به یک مرجع تقلید، به اطاعت خانم از همسرش راضی شده است. مگر یک شوهر چقدر در خانه دستور دارد! رضایت پدر برای یک دختر و پسر کافی است؛ تمام شد، ما دنبال رضایت هستیم.