qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۵۸* ما قرار است یک ظرفی از خودمان درست کنیم و این ظرف را تحویل پروردگار بدهیم. ظرف ما غیر از کاسه و بشقاب، بلکه ظرف بندگی و عبودیت خداوند است و تا این ظرف درست نشود اعمال ما پیش پروردگار ارزشی ندارد.