qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۶۴* یک ظرف خوب و بزرگ لازم است که مثل استکان کوچک نباشد تا با انداختن یک نخود داخل آن موج ایجاد شود. آقا پنجاه سالش است، اما تا یک مقدار ناهارش دیر می‌شود داد و بیداد و قهر می‌کند! این فرد ظرفش کوچک است.