qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۶۷* مؤمن باید پاک باشد و نباید یک ذره نجاست در بدنش باشد، تا بتواند نماز بخواند. تازه یک پاکی‌های دیگری هم وجود دارد که نور علی نور است؛ مثلا فرد خوابش برده است، بلند می‌شود و باز وضو می‌گیرد، این فرد دیگر در وجودش نور است.