qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۷۱* تنها نمازی که خداوند قضایش را بهتر از ادایش دوست دارد نماز شب است، بعد از نماز صبح می‌توانی قضای آن را بخوانی.