qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۴۷* پسر شما خیلی مسائل را از شما نمی‌پذیرد، شما خودتان هم که جوان بودید همین خصوصیت را داشتید؛ پس نباید ناراحت شوید که چرا فرزند من این‌طور شده است! باید به او فرصت بدهید، فرصت دادن یعنی حلم! چرا حلم؟ چون کار سنگینی به عهده‌ی شماست.