qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۵۵* حضرت فرمود: شما زن‌داری را هم بلد نیستید. زن داری را باید از ما یاد بگیرید. ما اهل بیت خوب برای شما توضیح دادیم که با یک زن به عنوان همسر در خانه چگونه باید برخورد کرد؟!
چه شیوه‌هایی باید به کار گرفت که یک همسر در منزل هم برای بچه‌ها مادر باشد و هم برای شوهر زن باشد.