qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۶۶* خانواده‌ای که در آن پدر اَرج و قُرب دارد، زندگی باصفاست؛ ولو پدر بی‌عرضه و مادر باعرضه باشد.

ولی در خانواده‌هایی که پدر هیچ‌‌کاره است، حتی اگر خانم باعرضه‌ی عالم هم باشد هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد، این امر را خدای متعال این‌گونه قرار داده است.