qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۷۴* آقای عزیز! این پسر شما باید از محبت سیر شود؛ او را در آغوش بگیرید‌، ببوسید، دست روی سر او بکشید و بگویید: که شما پشتیبان، آینده‌ و لذت من هستید.

با این کارها خون در بدن فرزند شما جریان پیدا می‌کند.