qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۸۳* اگر دیدید در مسجد راحت نشسته‌اید و امری نیست که مدام شما را تحریک کند تا بلند شوید و بروید، این روایت را به یاد بیاورید که «مؤمن در مسجد مثل ماهی در آب است»، پس بدانید این یک نشانه است.