qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۴۹۲* خداوند برای مؤمن خواب اول شب و خواب قیلوله قرار داده است، یعنی چه؟ یعنی شما باید زندگی‌ خود را از کفار جدا کنید. در حال حاضر زندگی ما با زندگی کفار آمیخته شده و مانند آن‌ها شده است.